Boek
Nederlands

De correspondentie van Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus (auteur), M.J. Steens (vertaler)
+1
De correspondentie van Desiderius Erasmus
×
De correspondentie van Desiderius Erasmus De correspondentie van Desiderius Erasmus

De correspondentie van Desiderius Erasmus

Brieven van de Nederlandse humanist (1469-1536) uit de periode 1514-1516.
Bevat
Dl. 1 Brieven 1-141 / vertaald door M.J. Steens
Dl. 2 Brieven 142-297 / vertaald door M.J. Steens
Dl. 3 Brieven 298-445 / vertaald door M.J. Steens
Dl. 4 Brieven 446-593 / vertaald door M.J. Steens
Dl. 5 Brieven 594-841 / vertaald door M.J. Steens
Dl. 6 Brieven 842-992 / vertaald door Tineke L. ter Meer
Dl. 7 Brieven 993-1121 / vertaald door István Bejczy en John Piolon
Dl. 8 Brieven 1122-1251 / vertaald door Ton Osinga en Tineke L. ter Meer
Dl. 9 Brieven 1252-1355 / vertaald door Jan Bedaux
Dl. 10 Brieven 1356-1534 / vertaald door Frans Slits
Dl. 11 Brieven 1535-1657 / vertaald door Rob Tuizenga
Dl. 12 Brieven 1658-1801 / vertaald door Jan Bedaux
Dl. 13 Brieven 1802-1925 / vertaald door Tineke L. ter Meer
Dl. 14 Brieven 1926-2081 / vertaald door Jan Bedaux en Robin Buning
Dl. 15 Brieven 2082-2203 / vertaald door Jan Bedaux
Dl. 16 Brieven 2204-2356 / vertaald door Tineke L. ter Meer
Dl. 17 Brieven 2357-2515 / vertaald door Jan Bedaux
Dl. 18 Brieven 2516-2750 / vertaald door Tineke L. ter Meer
Dl. 19 Brieven 2751-2986 / vertaald door István Bejczy
Dl. 20 Brieven 2987-3141 / vertaald door Frans Slits en Rob Tuizenga
Dl. 21 Register van correspondenten, register van persoonsnamen / samengesteld door István Bejczy
Titel
De correspondentie van Desiderius Erasmus
Auteur
Desiderius Erasmus
Vertaler
M.J. Steens
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Oorspr. titel
Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami
Uitgever
Rotterdam: Donker, 2004-2020
21 delen
ISBN
90-6100-547-7 (dl. 1) 90-6100-566-3 (dl. 2) 90-6100-582-5 (dl. 3) 9789061005902 (dl. 4) 9789061005919 (dl. 5) 9789061005926 (dl.6) 9789061006428 (dl. 7) 9789061006541 (dl. 8) 9789061006558 (dl. 9) 9789061006718 (dl. 10) 9789061006725 (dl. 11) 9789061006985 (dl. 12) 9789061007128 (dl. 13) 9789061007258 (dl. 14) 9789061007333 (dl. 15) 9789061007425 (dl. 16) 9789061004844 (dl. 17) 9789061005223 (dl. 18) 9789061005247 (dl. 19) 9789061005315 (dl. 20) 9789061005421 (dl. 21)

Besprekingen

De titel Corresponderende denkers laat mooi uitschijnen dat het niet alleen gaat over filosofen die briefwisseling voeren. De (oude) betekenis van het woord correspondentie als overeenkomst of overeenstemming verwijst naar de band die de persoonlijke brief smeedt. Wanneer de brief uitgroeit tot een briefwisseling, worden we getuige van de ontwikkeling van een dialogische relatie. De dialoog als 'filosofisch genre' kan dus een beroep doen op de brief als medium. De stijlvorm waarin filosofie wordt bedreven, is evenwel onderworpen aan historische processen. De 'professionalisering' van de filosofie vanaf de 18e eeuw legde haar academische regels op: de dialoog paste niet meer in het stringente kader van een filosofie als 'Schulbegriff' (Ernst Cassirer). Buiten het universitaire kader toont een briefwisseling filosofie 'in actie', in dialoog.

Het briefschrijven als gesprek is een vorm van filosofie bedrijven die verbonden is met het leven zelf. De briefvorm past niet in een…Lees verder

Erasmus, Desiderius
Brieven 298-445
In dit derde deel van Erasmus' correspondentie, die meer dan drieduizend teksten bevat, zijn de brieven van de jaren 1514 tot 1516 opgenomen. Hij verbleef toen in het Duitsland waar J. Froben een bewerking van Hiëronymus' brieven zou publiceren en werd er als de grootste humanist ten noorden van de Alpen gevierd en maakte er vele vrienden. Hij correspondeerde niet alleen met hen, maar ook met vrienden uit Engeland, Italië en Brabant.
In de brieven gaat het vaak over het werk waarmee Erasmus bezig is, en dan vooral over de bewerking en uitbreiding van de Adagia, de hierboven vermelde uitgave van Hieronymus en een nieuwe editie van het Nieuwe Testament. Interessant en uitvoerig is zijn gekibbel met de Leuvense theoloog Maarten van Dorp over de negatieve invloed van De lof der zotheid, het gevaar van het aanbrengen van correcties in de Bijbel, en het belang van de studie van het Grieks. Verder is er ook een lange brief, waarin Erasmus aa…Lees verder
Deze uitgave van de 143 bewaard gebleven brieven van en aan Erasmus uit de periode 1481-1500 in een Nederlandse vertaling van M.J. Steens is gebaseerd op de bekende editie van de brieven in de oorspronkelijke Latijnse taal door P.S. Allen, met dien verstande dat daaraan twee brieven zijn toegevoegd die pas na de totstandkoming van de editie-Allen zijn ontdekt. Bij deze nieuwe uitgave is duidelijk gestreefd naar grote zorgvuldigheid zodat de tekst nergens wordt overwoekerd door toelichtingen. De brieven krijgen telkens een korte inleiding en in de voetnoten worden slechts essentialia, zoals personen en literaire citaten, beknopt toegelicht. De Nederlandse vertaling leest zeer prettig en heeft de juiste toonzetting. Een compliment verdient ook de typografische verzorging van het boek dat door een goed personenregister wordt ontsloten. Wie geïnteresseerd is in de persoon van Erasmus en in het humanisme van diens tijd, kan zich geen betere ingang wensen dan deze uitgave. Het is de bedoeli…Lees verder

Over Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 – Basel, 12 juli 1536) was een in Holland geboren priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.

Levensloop

Geboorte

Erasmus dankt zijn voornaam aan de in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formiae, van wie ook zijn vader Gerard een devote vereerder was. Dat hij eerst Geert Geerts (ook Gerhard Gerhards of Gerrit Gerritsz) zou hebben geheten, is een legende die pas in de 17e eeuw is ontstaan. Zijn geboorteplaats is Rotterdam, maar op een bekend houten borstbeeld staat Goudæ conceptus, Roterodami natus (Latijn: in Gouda verwekt; in Rotterdam geboren). Volgens een notitie van de Goudse historicus Renier Snooy (1478-1537), zou Erasmus in Gouda zijn geboren. Erasmus zelf schreef echter (in het Latijn) dat hij geboren was in Rotterdam.

Erasmus was een onwettig kind; in die tij…Lees verder op Wikipedia