Boek
Nederlands

Pleidooi voor individualisme

Dirk Verhofstadt (auteur)

Pleidooi voor individualisme

Pleidooi voor de vrijheid van het individu en voor individualisme dat solidariteit juist versterkt.
Titel
Pleidooi voor individualisme
Auteur
Dirk Verhofstadt
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2004
159 p.
ISBN
90-5240-766-5

Besprekingen

Individualisme is een vorm van zichzelf bewust buiten de collectiviteit plaatsen. Het is een persoonlijk ageren tegen vormen van uniformiteit, banaliteit en mediocriteit... Collectieve identiteit is een vals begrip en zorgt voor ontmenselijking. Het vernedert de mens tot een mechanisch radertje in een groter wiel". Dirk Verhofstadt, broer van de premier, is de ideoloog van de links-liberale vleugel van de VLD. Hij is de drijvende kracht achter de onafhankelijke denktank Liberales, die het liberalisme beschouwt als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Liberales zet zich af tegen het bekrompen conservatisme op sociaal-economisch, ecologisch en ethisch vlak van de verzuilde partijen en structuren. De leden geloven in de eigenheid, de zelfontplooiing en de kracht van de mens om als ontvoogd individu verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving. Die hoogdravende opdrachtverklaring wordt uitstekend ingevuld in het n…Lees verder
Conform de titel bepleit de Vlaamse liberaal publicist Verhofstadt geestdriftig en soms provocerend de vrijheid van het individu. Als progressieve liberaal levert hij weerwoord aan ideologische tegenstanders, met name antiglobalisten. Het gedachtegoed aan de linkerzijde en in behoudende hoek wordt door hem betiteld als 'de mens wantrouwend'. Leunend op onder anderen de filosoof Rawls en verwijzend naar geestverwanten Hirsi Ali en Cliteur stelt Verhofstadt dat individualisme solidariteit juist versterkt. Na een definitie van individualisme pleit de auteur in tot de publieke verbeelding sprekende thema's als 'markt en consument' en 'islam en christendom' tegen onderdrukking en voor marktwerking en universele toepassing van individualisme. Talloze verwijzingen naar gewichtige namen uit onder andere internationale literatuur, politiek en filosofie worden opgedist om het pleidooi kracht bij te zetten. Hoewel minder dan in Verhofstadts vorige boek ('Het menselijk liberalisme', 2002*) is dit…Lees verder

Over Dirk Verhofstadt

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Dirk Verhofstadt

Dirk Verhofstadt (Dendermonde, 25 augustus 1955) is een Belgisch politiek filosoof en publicist. Hij is de broer van Guy Verhofstadt, voormalig premier van België. Dirk Verhofstadt was een tijdlang professor aan de Universiteit Gent. Op 1 september 2020 ging hij met pensioen.

Opleiding

Verhofstadt studeerde eerst rechten en pers- en communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, werkte jarenlang in de mediasector en schreef een reeks boeken.

Op 1 juli 2010 verkreeg hij de graad van Doctor in de Moraalwetenschappen aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent met zijn doctoraal proefschrift Pius XII en de vernietiging van de Joden. Een historisch en moraalwetenschappelijk onderzoek naar de morele verantwoordelijkheid van paus Pius XII ten aanzien van de Endlösung der Judenfrage.

Dirk Verhofstadt was professor 'Media en ethiek' in de vakgroep Communicatiewetenschappen (Faculteit Poli…Lees verder op Wikipedia