Boek
Nederlands

Plato in tijden van Photoshop

Ger Groot (auteur), Marc Suvaal (illustrator)
De auteur brengt 25 grote denkers - van Plato over Aristoteles tot Karl Marx en Hanah Arendt - in gesprek met onze tijd van Photoshop, mensenrechten en een verenigd Europa.
Onderwerp
Filosofie
Titel
Plato in tijden van Photoshop
Auteur
Ger Groot
Illustrator
Marc Suvaal
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Rotterdam: Lemniscaat, 2014
135 p. : ill.
ISBN
9789047706410 (paperback)

Besprekingen

Zoals vakantiefoto’s door Photoshop gehaald worden om de realiteit nog mooier te maken, retoucheerde Nietzsche met woorden de werkelijkheid naar zijn wensen. Maar de uitvinder van het filosofisch photoshoppen was Plato, die beweerde dat we de werkelijkheid pas kunnen begrijpen als we haar idealiseren (‘ideeënwereld'). Plato’s begrippen of ‘ideeën’ zijn vergelijkbaar met het ideale gezicht van de mens, dat via het internet uit een hoeveelheid portretten kan gedistilleerd worden. Maar in de titel is Photoshop een metonymie voor allerlei internet- en computertechnieken, en zelfs een metafoor voor de hedendaagse werkelijkheid, zoals ook Plato voor alle filosofen staat. In deze uitgave confronteert Ger Groot 25 actuele situaties of opvattingen met evenveel filosofen of filosofische opvattingen, die hij ook met elkaar laat twitteren.
Met Aristoteles’ catharsisbegrip bij het theaterpubliek verklaart Groot waarom mensen zo gepassioneerd kunnen raken door t.v.-series. In het spoor van Tho…Lees verder
Ger Groot (1954), filosoof, hoogleraar in Nijmegen en Rotterdam, is vooral thuis in de moderne filosofie. In dit boekje komen ook enkele belangrijke denkers uit de oudheid en middeleeuwen aan bod. In korte trefzekere stukjes gaat Groot de confrontatie aan met deze filosofen: geen uitgebreide inleiding op hun leven en werken, maar een beknopte ontmoeting met hun denken, waarbij hij zich afvraagt wat ze ons nog kunnen leren. Veelal biedt een concrete gebeurtenis of eigentijdse gedachte stof tot het overdenken van de ideeën van een specifieke filosoof. Filosofen brengen ons niet zozeer op ideeën, maar verstoren juist vaak onze ideeën, doen ons ongemakkelijk voelen, zodat we weer opnieuw nadenken over wat vanzelfsprekend lijkt. Het gaat om de vraag naar de waarheid, zo die al bestaat. Over geschiedenis, humor, rationaliteit en romantiek, vrijheid en beperktheid. Aan het eind van elk hoofdstuk wordt beknopt basale informatie over de betreffende filosoof gegeven (jaartallen, belangrijkste w…Lees verder

Over Ger Groot

Ger Groot (Amsterdam, 8 april 1954) is een Nederlandse schrijver en filosoof.

Loopbaan

Hij studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Daarna woonde hij enkele jaren in Spanje. In de jaren tachtig doceerde hij filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich vooral toelegde op esthetica en op de recente Franse filosofie. Van 1990 tot 1993 was hij redacteur van het levensbeschouwelijk katern Letter en geest van het dagblad Trouw. Daarna werd hij medewerker voor filosofie en (vooral Spaanstalige) literatuur van NRC Handelsblad en (tot 2008) De Groene Amsterdammer. Verder is hij columnist van Trouw en publiceert hij regelmatig in filosofische en literaire tijdschriften.

Sinds 1995 doceert Groot filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij zich vooral bezighoudt met cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie. Hij promoveerde daar in 2003 op zijn studie Vier ongemakke…Lees verder op Wikipedia

Suggesties