Boek
Nederlands

Handboek jeugdhulpverlening. Deel 1, Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

Hans Grietens (redacteur), Johan Vanderfaeillie (redacteur), Bea Maes (redacteur)

Handboek jeugdhulpverlening. Deel 1, Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

In een context van toenemende intersectorale en interdisciplinaire samenwerking signaleren de auteurs bij diverse beroepsgroepen (o.a. orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en contextbegeleiders, artsen, sociaal verpleegkundigen, onderwijskundigen, leerkrachten) de behoefte aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt over de verschillende proble
Titel
Handboek jeugdhulpverlening. Deel 1, Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen
Redacteur
Hans Grietens Johan Vanderfaeillie Bea Maes
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2021
453 p. : ill.
ISBN
9789463797191 (paperback)

Besprekingen

Dit geheel herziene handboek beoogt aan jeugdzorgprofessionals (zoals hulpverleners en leerkrachten) in Vlaanderen en Nederland over de groepen kinderen en jongeren met problemen vanuit een orthopedagogisch referentiekader te informeren. Hierbij worden de kinderen en jongeren vanuit een pedagogisch perspectief (interactioneel, contextueel en ecologisch van aard) en niet vanuit de individuele problematiek benaderd. Vanuit de orthopedagogiek als een holistische handelingswetenschap worden systematisch doelstellingen, strategieën en methodieken uitgewerkt. Vanuit diverse casussen komen onder anderen kinderen met gedragsproblemen, verstandelijke beperkingen, delinquentieproblemen en autismespectrumstoornissen aan bod. Men wil telkens in een contextueel perspectief bijdragen aan ontwikkelings- en ontplooiingskansen, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie. De auteurs zijn voornamelijk werkzaam aan de orthopedagogische instituten van de RUG en de KU Leuven. Het boek kenme…Lees verder

Suggesties