Boek
Nederlands

De Brexit-saga : het einde van de EU?

De Brexit-saga : het einde van de EU?

Analyse van de gevolgen van de brexit voor de Europese Unie, met name op economisch gebied.
Titel
De Brexit-saga : het einde van de EU?
Auteur
Hylke Vandenbussche
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019
107 p.
ISBN
9789463371988 (paperback)

Besprekingen

De auteur, een Vlaams econome met internationale ervaring, beziet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vanuit het perspectief van het door haar ontwikkelde model van wereldwijde economische netwerken en waardecreatie. Zij komt tot de conclusie dat de brexit voor de Britten, maar ook voor de EU een zware verliessituatie oplevert. Zij erkent de onvermijdelijkheid, maar bepleit een wederzijdse gelijkwaardigheid bij de verdere afhandeling. Er is weinig aandacht voor de politieke en psychologische dimensie van het brexit-proces, wel veel aandacht, vaak anekdotisch, voor de belangrijkheid van haar eigen model ('Toen ik ...'). Voor economen interessant, maar geen brede en evenwichtige studie. De auteur wijst op de mogelijk zeer negatieve uitkomst (begin van het einde van de Europese Unie). Met een zeer korte literatuurlijst; goed leesbaar.