Boek
Nederlands

De droom van Scipio

Iain Pears (auteur)

De droom van Scipio

Iain Pears (auteur)
Drie hoofdpersonen in verschillende historische tijdperken (een vijfde-eeuwse Gallie͏̈r, een veertiende-eeuwse dichter en een intellectueel onder het Vichy-regime) worden gedwongen om hun standpunt tegenover de oprukkende barbarij te bepalen.
Titel
De droom van Scipio
Auteur
Iain Pears
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
The dream of Scipio
Uitgever
Amsterdam: Anthos, 2002
438 p.
ISBN
90-7634-116-8

Andere talen:

Besprekingen

In zijn nieuwste panoramisch opgezette roman duikt Iain Pears net zoals in Het goud van de waarheid (Li 1997, p. 716) de geschiedenis in, maar qua complexiteit van plot en uitbouw beperkt hij zich deze keer niet tot één tijdvak, maar laat hij de lezer via een steeds wisselend gezichtspunt kennis maken met drie hoofdpersonages die over de eeuwen heen verbonden zijn met de queeste naar menselijke waarden en deugdzaamheid in een wereld die er compleet van verstoken lijkt. Manlius Hippotames, een van de laatste telgen van een oud Romeins geslacht, verblijft in het zuiden van Frankrijk (Avignon) omstreeks de 5e eeuw n.C. Hij probeert wanhopig een brug te slaan tussen de onafwendbare barbarij van Bourgondiërs en Goten en de tanende militaire en culturele invloed van het Oude Rome. Zijn leermeester is Sophie, een filosofe die het neo-Platonisme poogt te verzoenen met het katholicisme en die Manlius aanzet tot het behoud van de klassieke cultuur, zij het o.a. wereldlijke meesters. Manl…Lees verder
In deze dikke roman verweeft de schrijver (historicus) de levens, de ideeën, de liefdes en de tijdperken van drie verschillende figuren: een vijfde-eeuwse Galliër die probeert de Romeinse beschaving te bescherming tegen de aanstormende Barbaren, een veertiende-eeuwse Franse dichter die tijdens het oprukken van de grote pestepidemie de rechterhand van de paus wordt, en een Franse intellectueel die zich in 1943 laat verleiden tot het werken voor het Vichy-regime. Wat deze mannen verbindt is een mysterieus tekstfragment, door de eerste geschreven, door de tweede doorgegeven en door de derde herontdekt. Topzware maar uiterst boeiende historische én ideeënroman waarin de dreigende ineenstorting van de beschaving in drie tijdperken elk der drie hoofdpersonen dwingt tot het innemen van een moreel standpunt, tegenover de vijand, tegenover het steeds weer de kop opstekende anti-semitisme, en tegenover de opportunist in zichzelf. Uitstekend geschreven en idem vertaald. Kleine druk.