Boek
Nederlands

De antieken : een korte literatuurgeschiedenis

De antieken : een korte literatuurgeschiedenis

Inleidend overzicht van de Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis.
Titel
De antieken : een korte literatuurgeschiedenis
Auteur
Ilja Leonard Pfeijffer
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2000
274 p.
ISBN
90-295-3546-6

Besprekingen


I.L. Pfeijffer, die dichter en graecus is, wou met De antieken een aantrekkelijke geschiedenis van de klassieke literatuur schrijven, om op die manier ook niet klassiek gevormden te bereiken. In plaats van de traditionele indeling in Griekse en Latijnse literatuur, behandelt hij achtereenvolgens de literatuur van de Griekse stadsstaten (met archaïsch Griekenland en klassiek Athene) en de hellenistische literatuur (met Alexandrië, Romeinse republiek, Romeinse revolutie en Romeinse keizertijd). In een inleidend hoofdstuk motiveert hij die indeling en heeft hij het ook over de overlevering van de teksten en de uitspraak van de auteursnamen. Bij elke periode behandelt hij na een historische inleiding de verschillende genres. De christelijke literatuur komt niet aan bod. Het werk sluit af met suggesties voor verdere lectuur, een index van auteurs en een van literaire werken.

Hoewel de auteur zijn werk voor een breed publiek schreef, heeft hij zijn materie toch grondig b…Lees verder
Dit handzame en smaakvol uitgegeven boek bevat een beknopte geschiedenis van de klassieke (Griekse en Romeinse) literatuur van de hand van de Leidse graecus en dichter Ilja Pfeijffer. Beginnend bij Homerus (rond 800 v. Chr.) worden bekende en minder bekende Griekse en Romeinse schrijvers en dichters behandeld tot aan de val van Rome in 476 na Chr. De indeling in tijdsblokken is onderverdeeld naar genre. Griekse en Romeinse schrijvers en dichters staan zo naast elkaar, wat een betere indruk geeft van hun werkelijke verhouding dan de kunstmatige scheiding tussen Grieks en Latijn in de meeste literatuurgeschiedenissen. De schrijftrant is levendig en origineel. Pfeijffer (1968) vertelt een vlot verhaal en spreekt de lezer soms toe in de je-vorm. Het boek is ook zonder voorkennis goed te lezen. Met registers op auteur en titel en literatuurverwijzing. Aanbevolen, zeker ook voor scholieren. Kleine druk.

Over Ilja Leonard Pfeijffer

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Ilja Leonard Pfeijffer (Rijswijk (ZH), 17 januari 1968) is een Nederlands dichter, classicus en schrijver. Op 13 mei 2014 won hij de Libris Literatuurprijs voor zijn roman La Superba en hij werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2019 met zijn roman Grand Hotel Europa. Pfeijffer woont in Genua.

Levensloop

Pfeijffer, zoon van een leraar Nederlands en een remedial teacher, doorliep het gymnasium aan het Sint Maartenscollege in Voorburg. Daarna volgde hij een studie klassieke talen (Grieks en Latijn) aan de Rijksuniversiteit in Leiden en promoveerde in 1996. Hij was van 1992 tot 2004 werkzaam als classicus, c.q. graecus aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in het werk van de klassieke dichter Pindarus.

In 1998 won hij de C. Buddingh'-prijs voor zijn dichtbundel Van de vierkante man. Voor de Boekenweek 2000 stelde hij de bundel De Antieken: Een korte literatuurgeschiedenis sa…Lees verder op Wikipedia