Boek
Nederlands

De helden van de vrede

Irwin Abrams (redacteur)

De helden van de vrede

Bloemlezing van de toespraken van de Nobelprijswinnaars voor de vrede.
Titel
De helden van de vrede / samenst. en red. Irwin Abrams
Redacteur
Irwin Abrams
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
The words of peace
Uitgever
Uithoorn: Karakter, 2001
172 p. : ill.
ISBN
90-6112-851-X

Besprekingen

In het Nederlands is 'vrede' een zelfstandig naamwoord dat een toestand van rust aanduidt. Maar in sommige talen is 'vrede' een werkwoord. Zoals in het Hebreeuws: het bekende woord 'sjaloom' betekent 'heel maken' of 'recht maken wat krom is'. Zo verwijst vrede naar de situatie die niet bestaat zonder mensen die er vorm en inhoud aan geven. Sommige mensen hebben er zeer veel toe bijgedragen om door hun woorden en daden op te roepen tot vrede. Ze mogen zoals in de inleiding op dit boek staat, beschouwd worden als helden van de vrede, hun inzet en hun 'woorden van vrede' bieden ons inspiratie. De Nobelprijs voor de Vrede is in 1901 in het leven geroepen om de helden van de vrede te eren.

De hoofdbrok van dit boek is een bloemlezing uit de redevoeringen van een groot aantal Nobelprijswinnaars. Na een inleiding van Jimmy Carter, waaruit ook de titel voor de bloemlezing werd gehaald, schrijft ook Jakob Sverdrup, oud-directeur van het Noorse Nobelinstituut een inleiding, waarin hij on…Lees verder
Sinds 1901 wordt bijna jaarlijks (met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog) onder grote belangstelling de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Deze prijs is in het leven geroepen om 'de helden van de vrede te eren' (uitspraak van Jimmy Carter). Het fraai uitgegeven boek bevat een verzameling selectieve citaten uit de toespraken, die zijn gehouden door de prijswinnaars te Oslo. De citaten zijn bijeengebracht rond zeven hoofdstukken (vrede, de banden tussen de mensheid, geloof en hoop, de tragedie van een oorlog, geweld en geweldloosheid, mensenrechten, politiek en leiderschap). Het is een indrukwekkende en inspirerende bloemlezing van boeiende uitspraken geworden. Oud-president Jimmy Carter schreef een voorwoord; biografische gegevens, een chronologisch overzicht en een register maken dit mooie boek compleet.