Boek
Nederlands
Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een door professionals in de ggz, de maatschappelijke opvang, het welzijnswerk en sociale teams veelgebruikte methodiek om mensen te ondersteunen bij herstel van autonomie, zelfredzaamheid en participatie. Deze ‘kleine gids’ geeft in vogelvlucht de belangrijkste principes en uitgangspunten van de SRH weer. De gids is een onmisbaar zakboek voor de SRH-geschoo
Titel
Kleine gids SRH
Auteur
Jean Pierre Wilken Dirk Den Hollander
Taal
Nederlands
Parallele titel
Kleine gids steunend relationeel handelen
Uitgever
Amsterdam: SWP, 2021
47 p. : ill.
ISBN
9789085601180 (paperback)