Boek Nederlands

Zeven vormen van atheïsme : een zoektocht om het mens-zijn te begrijpen

John Gray (auteur)

Zeven vormen van atheïsme : een zoektocht om het mens-zijn te begrijpen

John Gray (auteur)
Kritische beschouwing door de Britse filosoof van hedendaagse vormen van atheïsme, waaronder traditioneel-religieuze denkvormen en allerlei geloofsovertuigingen zouden schuilgaan, zodat ze in feite nieuwe religies vormen.
Onderwerp
Atheïsme
Titel
Zeven vormen van atheïsme : een zoektocht om het mens-zijn te begrijpen
Auteur
John Gray 1948-
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Seven types of atheism
Uitgever
Houten: Spectrum, 2018
237 p.
ISBN
9789000363674 (hardback)

Besprekingen

De filosoof John Gray (1948) schrijft geen vrolijke boeken; hij is een tamelijk pessimistische denker, maar zijn boeken getuigen van een tomeloze eruditie en belezenheid. Dit fascinerende werk over atheïsme is daarop geen uitzondering. Gray is zelf atheïst, maar richt zich nu tegen die vormen van atheïsme die menen dat vooruitgang mogelijk is wanneer religie wordt uitgebannen. Wat ze niet beseffen, stelt Gray, is dat hun atheïsme, met een stevig geloof in vooruitgang en in de mensheid, de ene vorm van geloof inwisselt voor een andere. Moderne seculiere, materialistische en humanistische levensbeschouwingen zijn doordrongen van millenaristische en gnostische denkvormen, waarbij geweld en repressie aan de orde van de dag zijn. Gray bespreekt zeven vormen van atheïsme, geïllustreerd aan de hand van filosofen en schrijvers. Spraakmakend en boeiend, een boek dat zowel een religie- als atheïsmekritiek is, en waarbij Gray uiteindelijk tamelijk verrassend uitkomt bij een 'atheïsme van de stil…Lees verder