Boek Nederlands

Het katholicisme in Europa : een geschiedenis

Karim Schelkens (auteur), Paul Van Geest (auteur), Joep Van Gennip (auteur)

Het katholicisme in Europa : een geschiedenis

Karim Schelkens (auteur), Paul Van Geest (auteur), Joep Van Gennip (auteur)
Geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk.
Titel
Het katholicisme in Europa : een geschiedenis
Auteur
Karim Schelkens Paul Van Geest Joep Van Gennip
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom, © 2018
445 p. : ill.
ISBN
9789024424184 (hardback)

Besprekingen

Tot een halve eeuw geleden was het vrij gebruikelijk dat protestantse en katholieke kerkhistorici bijna uitsluitend aandacht besteedden aan de geschiedenis van hun eigen kerk. De rooms-katholieke kerkhistorici annexeerden bovendien de vijftien eeuwen die voorafgingen aan de scheiding tussen katholicisme en protestantisme. In het midden van de twintigste eeuw kwam er een oecumenische doorbraak: kerkgeschiedenis is de geschiedenis van de veelheid van christelijke stromingen en het vroege en middeleeuwse christendom is hun gemeenschappelijke erfenis. Dit fraai uitgegeven handboek doet in dit opzicht weer een stap terug. Het is een klassieke geschiedenis van ideeën en instituties, niet van het geleefde geloof: veel pausen en theologen, maar niets over zielzorg en volksgeloof. De Mariadogma's van 1854 en 1950 komen wel ter sprake, de Mariaverschijningen (Lourdes!) niet. Kortom, het katholicisme in dit boek is vooral een klerikale aangelegenheid; de gewone gelovigen blijven buiten beeld. De…Lees verder