Boek
Nederlands

Compendium van het personen- en familierecht

+1
Compendium van het personen- en familierecht
×
Compendium van het personen- en familierecht Compendium van het personen- en familierecht

Compendium van het personen- en familierecht

Beknopte behandeling van het personen- en familierecht.
Titel
Compendium van het personen- en familierecht
Auteur
S.F.M. Wortmann J. Van Duijvendijk-Brand
Taal
Nederlands
Editie
Veertiende [herziene] druk
Uitgever
Deventer: Wolters Kluwer, 2021
XV, 448 p.p.
ISBN
9789013156027 (paperback)

Besprekingen

Een goede bekende op juridisch terrein: een compact commentaar op de boeken 1 en 4 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 1 regelt voornamelijk nationaliteit, naam en woonplaats, burgerlijke stand, huwelijk, partnerschap en het bijbehorende vermogensrecht, scheiding, kinderen, curatele en alimentatie. Boek 4 bevat het nieuwe erfrecht. Het procesrecht, zoals de echtscheidingsprocedure, staat in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aanwezigheid van bovengenoemde wetboeken (BW en Rv) wordt verondersteld. In deze druk is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt, zoals op het gebied van ouderschap, adoptie, jeugd en jeugdzorg. Commentaren als de losbladige Kluwer en het betreffende deel in de Asserserie zijn veel groter van opzet en dus niet vergelijkbaar.