Jonge juryleden van Gentse scholen (1ste graad SO) lezen en beoordelen recente jongerenboeken en bekronen een winnaar.

De kleine Cervantes DSC 0599.jpg

De kleine Cervantes is de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent die wordt toegekend door een jongerenjury (12- tot 14-jarigen), gerecruteerd in de Gentse scholen (netoverschrijdend).

Hoe werkt de kleine Cervantes jury?

  • Per deelnemende school vormen een of meer groepjes van 10 leerlingen een jury, gecoacht door een leerkracht.
  • De juryleden lezen de geselecteerde werken van de nominatielijst, samen onder elkaar, of met andere leerlingen.
  • De jurygroepen geven hun persoonlijke oordeel in een schooldebat.
  • Ze brengen het schoolverdict mee naar het grote jurydebat (eind april), met delegaties van juryjongeren uit de deelnemende scholen.
  • Na het einddebat duiden ze de laureaat aan.

Dit is de shortlist voor 2022:

*beschikbaar vanaf begin december in de Gentse bibliotheken en in de schoolbibliotheken.

Selectie

De genomineerde Nederlandstalige boeken worden geselecteerd door de Gentse jongerenbibliotheek, de Kopergietery en andere vrijwilligers en experten jeugdliteratuur.

Wat wil de kleine Cervantes?

Dit zijn de doelstellingen:

  • Het leesplezier bevorderen in een leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen
  • Het stimuleren van kritisch luisteren naar en spreken over lectuur via een debat en het leren ordenen van meningen en indrukken via een in te vullen juryrapport.
  • Het school- en netoverstijgend samenbrengen van jongeren met literatuur als gemeenschappelijke factor.

Info? 

Mail naar bibliotheek.scholenwerking@stad.gent.

De kleine Cervantes DSC_0480.jpg
De kleine Cervantes - juryleden op het podium