Book
Dutch

Een vis verdrinken : een niet-Nederlander tussen de Nederlanders

Eric De Kuyper (author)

Een vis verdrinken : een niet-Nederlander tussen de Nederlanders

In series:
Polemische notities van de Vlaamse schrijver (1942- ) over de hedendaagse Nederlandse samenleving en cultuur.
Title
Een vis verdrinken : een niet-Nederlander tussen de Nederlanders
Author
Eric De Kuyper
Language
Dutch
Publisher
Nijmegen: SUN, 2001
159 p.
ISBN
90-5875-006-X

Reviews

De meisjes zijn er vreemd

Eric de Kuypers vorige boek, Met gemengde gevoelens , ging over de Europese landen die hij goed kent. Nederland neemt in dat rijtje een aparte plaats in: hij woont er intussen al 25 jaar, al heeft hij nooit helemaal afscheid genomen van België en houdt hij er een Oostendse tweede verblijfplaats op na. Zijn gemengde gevoelens voor Nederland verdienden in zijn ogen een apart boek, Een vis verdrinken . Ongeveer tegelijkertijd verscheen een Holland-boekje van Joris-Karl Huysmans, een mooie historische aanvulling.

Zet een Belg en een Nederlander aan de onderhandelingstafel en kijk wat er gebeurt. De Belg zal zo weinig mogelijk praten over het te bespreken onderwerp, en als het dan uiteindelijk, op het einde (van de maaltijd), ter sprake komt, zal hij zich door een soort symbolische wending akkoord verklaren en de details voor een later gesprek reserveren, dat er vervolgens niet komt. De Nederlander zal alles tot in detail willen bespreken, de voor- en nadelen onderzoeken, zijn oprechtheid en eerlijkheid willen bewijzen en de goede bedoelingen van de tegenpartij toetsen. Ik ontleen deze fictieve, maar zeer voorstelbare, situatie aan Eric de Kuyper (Brussel, 1942) in Een vis verdrinken . De titel is een letterlijke vertaling van het eigenlijk onvertaalbare noyer le poisson , en betekent zoiets als het versnipperen van problemen om ze niet hoeven aan te pakken, totdat alles verwatert, verdampt en het probleem zichzelf heeft opgelost. In een notendop geeft dit de visie van De Kuyper op Nederla…Read more

Eric de Kuyper, een Brusselse Vlaming met Oostendse en zelfs verre Nederlandse wortels, woont inmiddels bijna 25 jaar in Nederland. Zijn ambivalente houding tegenover en verwondering over dit tweede vaderland kwamen vorig jaar al enigszins aan bod in zijn bundel Met gemengde gevoelens. In Een vis verdrinken wijdt hij deze keer een heel boek aan de stereotypen, de mentaliteit en vooral de complexiteit van onze noorderburen. Die complexiteit van de Nederlandse natie stemt echter niet overeen met het beeld dat de inwoners over zichzelf hebben, zo pareert De Kuyper onmiddellijk de mogelijke kritiek van zijn 'nieuwe medelanders' op zijn soms weinig flaterende beschouwingen: "Het probleem is dat de Nederlanders alles verfoeien wat naar complexiteit ruikt; ze begrijpen niet wat paradoxen zijn en zien ook de rijkdom ervan niet in; anders zouden ze wel anders omspringen met hun paradoxale geaardheid."

Het gangbare beeld over de Nederlanders wordt nog het meest van al door …Read more
Vrij kort na zijn boek 'Met gemengde gevoelens'*, over de etnografie van de volkeren van West-Europa en de politiek in Nederland en België, publiceert de in België geboren schrijver (1942) dit boek van een analoge strekking. Maar in onderscheid met het eerdere boek staan nu de Nederlanders centraal, niet onder het opzicht van de politiek, maar naar hun zelfbeeld in de alledaagse omgeving en levensstijl. Er komen dan ook onderwerpen aan de orde als eetcultuur, gezelligheid, taalgebruik, heimwee naar het ludieke en obsessie door het gewone. Dit alles is volgens de auteur doortrokken van een door het calvinisme gekleurde stroefheid ('zo hoort het'), die haar uitdrukking vindt in overlegcultuur, schijnheiligheid en dubbelzinnige tolerantie. Terwijl de lezer zich voortdurend vragen zal stellen over de juistheid van de waarnemingen van de schrijver - zijn boek is meer een journalistiek essay dan een sociologisch betoog - zal hij geïnteresseerd door blijven lezen vanwege de herkenbaarheid va…Read more

Suggestions