Book
Dutch

Het teruggevonden kind

Eric De Kuyper (author)
Essays over onder meer de literaire verwerking van de kindertijd.
Title
Het teruggevonden kind
Author
Eric De Kuyper
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Sun, 2007
270 p.
ISBN
9789085064152

Reviews

Een madeleine volstaat!

Hoe literatuur te maken van onze jeugdjaren? Aan de hand van Marcel Proust geeft Eric de Kuyper hier een antwoord op.

De Kuypers stijl heeft iets van een schriftelijke slaapwandeling

Over Marcel Proust zijn meer dan 200.000 boeken geschreven: een boekenkast zo groot als de Brusselse Nieuwstraat, vier schappen hoog. Eric de Kuyper voegt aan die respectabele Proust-bibliotheek nog een boek toe. Vreemd is dat niet. Het werk van Proust is zo goed dat het lezers aanzet te gaan schrijven. Dat wil zeggen: zelf op zoek te gaan naar verloren herinneringen. Bovendien, merkt De Kuyper op, wil degene die zich door de zeven delen van À la recherche du temps perdu heen heeft gelezen, ook wel eens rendement zien van zijn of haar inspanning.
De afgelopen eeuw hebben heel wat auteurs zich ingescheept voor een enkele reis kindertijd. Walter Benjamin bijvoorbeeld, in essays over zijn jeugd in Berlijn. Of Stefan Hertmans, in een postmoderne roman over zijn kinderjaren in het dorp Merelbeke. Maar Proust is zo'n meesterlijk stilist dat hij zijn schrijvende bewonderaars met verlamming kan slaan. Wat kan je i…Read more

Het teruggevonden kind bestaat uit twee grote delen: 'Flaneren met Proust', enkele verkenningen in Marcel Prousts grote roman A la recherche du temps perdu, en 'Op zoek naar de kindertijd', een wandeling door autobiografieën die over de kinderjaren gaan. Tussen beide delen in komen als intermezzo twee korte reeksen fragmenten: over het slapen (en dan vooral over de halfslaap) en over het flaneren. Welk soort boek is dit? Een studie over Proust, gecombineerd met een traktaat over de autobiografie? In zekere zin wel, al zijn woorden zoals 'studie' en 'traktaat' veel te rigoureus voor Eric De Kuypers losse, fragmentarische, meanderende essay.
Zoals veel andere boeken van Eric De Kuyper is Het teruggevonden kind wat de Duitse schrijver Michael Rutschky een "boek zonder familienaam" zou noemen: een boek dat je niet ondubbelzinnig aan één genre kunt toewijzen. Dergelijke genreloze boeken, suggereert Rutschky, komen voort uit de wereld van de flanerende stadsbewoner, die nieuwsgierig wa…Read more
Eric de Kuyper (1942) is een Belgisch-Nederlandse auteur van Europese allure, auteur van tientallen boeken en essays op literair, wetenschappelijk, cinematografisch en cultureel gebied. Ook was hij actief als filmregisseur. In zijn literaire oeuvre onderzocht hij onder meer in een vijftal boeken zijn eigen kindleven. "Het teruggevonden kind" is een literair-filosofisch-cultuurwetenschappelijk onderzoek naar het schrijven over kind-zijn. De Kuyper gaat in zee met Proust, met zijn eigen herinneringen, maar ook met auteurs van romans en autobiografieën die over het kindleven schreven, zoals Stendhal, Renard, Simenon en Kertész. De Kuyper is een auteur voor fijnproevers. Zijn formuleringen zijn verrukkelijk en subtiel, zijn belezenheid is ontzaglijk, maar nimmer afschrikwekkend, zijn ideeën zijn oorspronkelijk en zetten aan tot denken, lezen, herlezen en dan weer denken. Dit is literaire essayistiek op het hoogste niveau, een boek dat van schrijvers lezers en van lezers schrijvers maakt, …Read more