Book
Dutch

Met gemengde gevoelens : over eigenheid, identiteit en nationale cultuur

Eric De Kuyper (author)

Met gemengde gevoelens : over eigenheid, identiteit en nationale cultuur

In series:
Polemische notities over politiek en cultuur in West-Europa, met name Belgie͏̈, Nederland en Frankrijk.
Title
Met gemengde gevoelens : over eigenheid, identiteit en nationale cultuur
Author
Eric De Kuyper
Language
Dutch
Publisher
Roeselare: Globe, 2000
250 p.
ISBN
90-5466-688-9 90-5875-001-9

Reviews

Overal en nergens thuis

ANTWERPEN - Eric De Kuyper, antipolitiek schrijver en memorialist van zijn eigen leven, kunst en cultuur, gaat nu voor een politiek boek. Met gemengde gevoelens komt nota bene tijdens de aanloop naar de verkiezingen uit. "De gemeenteraadsverkiezingen? Een kermis", zucht hij.Eric De Kuyper schrijft met gemengde gevoelens over eigenheid, identiteit en nationale cultuur

"Ik voel me overal en nergens thuis", zegt Eric De Kuyper, die de jongste tien jaar pendelde tussen Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Door mijn werk - doceren - kan ik gelukkig steeds op twee plekken wonen. Ik ben een luxeallochtoon. Na 30 jaar kan ik best in Nederland wonen, maar ik zie me daar niet eindigen in een bejaardentehuis."

Tijdens de voorstelling van zijn nieuwe boek Met gemengde gevoelens voelt hij zich in zijn geboorteland België precies zoals de titel aangeeft. "Als ik in België ben, denk ik voortdurend: 'Ik ben geen Belg'. Ik sta hier nu met verwondering te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Geen enkel land kent die mengeling van kermis en hysterie. Alsof de nieuwe lantaarnpalen Dutroux, de kippen en andere crises meteen doen vergeten. Sinds twee maanden is het journaal in de ban van de verkiezingen. Alsof er elders in de wereld niks gebeurt. En geheel België staat op de lijst. Dan denk ik van: 'hier hoor ik niet bij'. Ik sn…Read more

Ben ik mijn plu vergeten?

Eric de Kuyper heeft zijn wederwaardigheden in een handvol Europese landen op een rij gezet. Het zet hem aan tot overpeinzingen over cultuur en identiteit. Soms vanuit het kleine detail, dan weer met de brede penseelstreek.

Eric de Kuyper heeft niet meegedaan aan de Witte Mars. Hij heeft wel ,,serieus overwogen of hij zou meelopen''. Maar hij ,,stond er met gemengde gevoelens tegenover''. Het is wellicht niet alleen daarom dat hij zijn nieuwste boek Met gemengde gevoelens heeft genoemd. Vrijwel alles wat hij beleeft, ziet of verneemt, wekt bij hem gevoelens op, vaak gemengde, en hij geneert zich niet om zijn lezers daar deelgenoot van te maken. Dat levert dikwijls iets herkenbaars op, of iets waaraan je je eigen gevoelens kan toetsen en scherpen. Sommige tafereeltjes zijn zelfs vertederend. Zoals zijn ervaring met langsfietsende Nijmeegse studenten die hem te voet naar de universiteit zien gaan en hem een lift aanbieden. Hij accepteert het aanbod, hoewel hij ongeoefend is in het bestijgen van de bagagedrager. ,,Gelukkig hadden ze veel begrip voor de barbaar die ik was: iemand die nooit had geleerd hoe je soepel op en van een fiets kunt springen; hoe je je evenwicht kunt houden als je achterop zit; w…Read more

Eric De Kuyper: «Gemeenteraadsverkiezingen zijn een mix van kermis en hysterie.»

Eric De Kuyper, schrijver en memorialist van zijn eigen leven, kunst en cultuur gaat nu voor een politiek boek. Niet toevallig publiceert hij zijn 'Met gemengde gevoelens' net nu voor de gemeenteraadsverkiezingen.

«Ik voel me overal en nergens thuis,» zegt Eric De Kuyper, die de jongste tien jaar pendelde tussen Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk. «Door mijn werk - doceren - kan ik gelukkig steeds op twee plekken wonen. Ik ben een luxe-allochtoon. Na 30 jaar kan ik best in Nederland wonen, maar ik zie me daar niet eindigen in een bejaardentehuis.»

Tijdens de voorstelling van zijn nieuwe boek 'Met gemengde gevoelens' voelt hij zich in zijn geboorteland België precies zoals de titel aangeeft. «Als ik in België ben, denk ik voortdurend: 'Ik ben geen Belg'. Ik sta hier nu met verwondering te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Geen enkel land kent die mengeling van kermis en hysterie. Alsof de nieuwe lantaarnpalen Dutroux, de kippen en andere crisissen meteen doen vergeten. Sinds twee maanden is het journaal in de ban van de verkiezingen. Alsof er elders in de wereld niks gebeurt. En geheel België staat op de lijst. Dan denk ik van: hier hoor ik niet bij. …Read more

Eric de Kuyper, de in Nederland residerende Belg en professionele reiziger, tracht in het eerste deel van Met gemengde gevoelens zijn verwondering uit te spreken over de culturele verschillen in enkele Europese landen. Hij laat ons via autobiografische notities over Nederland, België, Duitsland, Engeland en Zwitserland kennismaken met de plaatselijke eigenheden en gewoontes, zonder ideologische of fundamentele standpunten in te nemen. Daar wil hij zich te allen prijze voor behoeden: "Als ik het over de eigenheid van een cultuur heb, praat ik niet over de essenties. Kun je inderdaad zomaar de Duitser, de Nederlander, of de Vlaming schrijven? Laat ik zeggen dat ik rare of vreemde trekjes opspoor, zonder ze als wezenkenmerken te duiden. Wat ik heb verzameld zijn eigenzinnigheden." Daarin schuilt nu precies de grote tekortkoming van het eerste deel: het losse kruit laat je soms verrast beamend knikken, maar raakt nergens doel. In korte paragrafen…Read more
Dit boek bevat een bundeling beschouwende prozateksten van uiteenlopende omvang, met de nodige anekdotiek doorweven. Naar zijn thematiek valt het in twee gedeelten uiteen. Het eerste deel is min of meer etnografisch van aard en handelt over de volkeren van West-Europa, met name de Belgen, Fransen en Nederlanders, zoals de ondertitel aangeeft: hun eigenheid, identiteit en nationale cultuur. Het tweede deel is direct op de politiek in Nederland en België gericht vanuit het zeer uitgesproken uitgangspunt van de schrijver: de politiek is een mij vijandig systeem. In 1942 in Brussel geboren en daar getogen is de schrijver uitermate gepredisponeerd om deze politiek te karakteriseren, zij het dat hij hierbij vaak meer geleid wordt door een subjectief - soms venijnig (zie de titel) - gekleurde ervaring dan door een argumenterende analyse. Wat deze ervaring betreft sluit het boek aan op de reeks autobiografische geschriften waaraan de schrijver in Nederland zijn roem dankt. Vrij kleine druk.

Suggestions