Book
Dutch

Villa Zeelucht

Eric De Kuyper (author)
Autobiografische en polemische teksten over de badplaats Oostende.
Title
Villa Zeelucht
Author
Eric De Kuyper
Language
Dutch
Publisher
Nijmegen: SUN, 2004
153 p.
ISBN
90-5875-130-9

Reviews

Frisse zeelucht en andere kustverhalen

Eric de Kuyper keert met de bundel Villa Zeelucht terug naar waar hij in 1988 met zijn autobiografische romans begon: de Belgische Kust. Hij is weer in zijn gewone goede doen. Al vertellend over zijn levenslange haat-liefderelatie met ,,de zee'' mengt hij persoonlijke herinneringen met haarfijne bespiegelingen over de toestand vandaag.

Hoe Oostende, de stad waar hij zo vaak verbleef en verblijft, schippert tussen vergane glorie en vernieuwingsdrang en zo moeilijk omgaat met zijn verleden. Hij gaat naar Bredene en De Haan, heeft het over de invasie van toeristen en over de rustige winterperiode, over Proust en tante Mimi. Hij trekt parallellen met Normandië en Rimini. Hij spoort met de tgv naar Sète, logeert in palaces en grand hôtels .

De Kuyper is onderhoudend en erudiet, schrijft eerlijk en liefdevol over zijn onderwerp, zet alles steeds in een intiem licht, maar verkondigt ook een duidelijke mening over het hedendaagse toerisme en de architecturale verloedering …Read more

Toerisme als theater

Reisboeken verkopen het hele jaar door, maar de zomer is een argument om de productie op te drijven. Uitgeverij Querido zet haar jeugdschrijvers in de etalage, Contact verzamelde de beste reisreportages en schrijver Eric de Kuyper denkt na over vakantie, reizen en Oostende.

Reizen

De Kuyper zwerft langs Belgische badplaatsen

Heel schrander van Eric de Kuypers uitgever, om Villa Zeelucht net voor de vakantie op de markt te brengen. Het is een bundeling van oud en nieuw materiaal, met ,,toerisme als rode draad. In een ander jaargetijde zou al snel de vraag rijzen waarom dit gepubliceerd moest worden, maar de zomer is er om te reizen. En waarom zaniken? Eric de Kuyper schrijft een gracieus Nederlands; zijn badinerende bespiegelingen laveren tussen anekdotiek en essayistiek, fictie en realiteit. Zijn ietwat Britse gevoel voor humor valt evenmin te versmaden. De liefhebbers zullen in Villa Zeelucht veel oude bekenden (personen, plaatsen, thema's) uit eerder werk terugzien, voor de nieuwelingen is het een goed vertrekpunt.

Een echte reiziger is De Kuyper nooit geweest. Daarvoor is hij iets te veel op luxe gesteld. Bovendien, geeft hij toe, gedraagt hij zich ,,zoals de oerdomme burgers van Flaubert, die menen dat Sint-Petersburg of Casa…Read more

Buitenlander in eigen land

(tijd) - De schrijver en essayist Eric De Kuyper bewerkte onlangs werk van Marcel Proust voor film en theater. Zijn eigen oeuvre is een beetje te vergelijken met dat van de grote Proust. De Kuyper schrijft heerlijk subjectief, vol nostalgie naar een verloren periode (die van de jeugd, van de Belle Epoque), en vertrekt steevast vanuit de eigen ervaring om meer algemene vaststellingen te doen. Bovendien vormen De Kuypers boekjes - hij heeft er nu al een 18-tal gepubliceerd - eigenlijk één groot 'à la recherche du temps perdu'.

'Villa Zeelucht' omvat eerder in kranten en tijdschriften gepubliceerde bijdragen waarin de Belgische kust centraal staat. En dan vooral Oostende, waar De Kuyper een deel van het jaar woont. Hij woont er in dát deel van het jaar waarop de gewone toerist níet naar Oostende komt. Aan dat toeristische 'seizoen' en Oostende 'buiten het seizoen' wijdt De Kuyper mooie bladzijden. Hij is, als steeds, de verwonderde buitenstaander die de menselijke geplogenheden met eni…Read more

Oudere heer zoekt charme van weleer

,,Oostende durft de dromen van Leopold II niet langer te dromen'', schrijft Eric De Kuyper. ,,Oostende wil de dromen dromen van de Costa Brava, van Miami, van La Grande Motte Oostende is radeloos en weet niet wat het wil. Maar zoals de lente elk jaar opnieuw het zomerseizoen aankondigt, bengelt de stad voortdurend tussen verloedering en wilde vernieuwingsdrang.''

Mooi geformuleerd, maar de zestiger Eric De Kuyper is dan ook een van onze grootste stilisten. Als ik hem vraag of het nu de goede weg opgaat met - heerlijk cliché - de Koningin der Badsteden, waar hij een flink deel van zijn leven slijt, zucht hij: ,,Ach, het is altijd twee stappen vooruit en twee stappen achteruit. Maar er zijn onherroepelijke fouten begaan.''

Zijn nieuwe boek Villa Zeelucht is een mijmering over het effect van het massatoerisme op onze badsteden, een bundel nostalgische beschouwingen van een ,,alleenzittende oudere heer'' die dol is op de anachronistische weelde van mondaine oorden en Grand Hôtels aan de Franse kust. Villa Zeelucht is het sluitstuk van een trilogie, na Aan zee (1988) en Met zicht op zee (1997).

Eric De Kuyper : ,,Ik had de indruk dat ik nog niet was uitgeschreven over Oostende, dat mijn grimmigheid over deze stad nog niet was uitgeput. Dit boek is een aaneenschakeling van artikels geworden, polemieken dikwijls, in verschillen…Read more

De gedachten en beschrijvingen in Villa Zeelucht draaien weer om Oostende, De Kuypers perspectief in de wereld, zijn Madeleine. Je hebt de indruk een deel in een reeks te lezen. Heeft iedere schrijver maar één thema, zoals Hermans zei? Dat is dan bij De Kuyper de mens en zijn plaats. In deze in vieren onderverdeelde bundel is aan het 'huiselijke nomadendom' veel polemiek toegevoegd. De schrijver is vaak esthetisch gebelgd en ontvouwt daaromtrent redenaties, maar eerlijk gezegd leest men hem vooral zo graag om zijn lucide verrukking, over toen, over nu, in eindeloze aandacht ervaren. Kleine druk.