Book
Dutch

De ogen van de panda : een milieufilosofisch essay : een kwarteeuw later

De ogen van de panda : een milieufilosofisch essay : een kwarteeuw later

Vermeersch gaat eerst in op de evolutie van expansiedrang naar milieuproblematiek, met onder meer aandacht voor het westerse vooruitgangsoptimisme, het globaliserend denken en de ecologische benadering. Vervolgens bespreekt hij de ecofilosofie en de milieu-ethiek.
Subject
Milieufilosofie
Title
De ogen van de panda : een milieufilosofisch essay : een kwarteeuw later
Author
Etienne Vermeersch
Language
Dutch
Edition
2
Publisher
Antwerpen: Houtekiet, 2011
159 p.
ISBN
9789089241122 (paperback)

Reviews

Een kwart eeuw na het verschijnen van dit belangrijke milieufilosofische essay van de Gentse moraalfilosoof Etienne Vermeersch volgt nu een heruitgave waaraan bewust nauwelijks gesleuteld is (er werden slechts stilistische en een enkele terminologische aanpassing gemaakt). In een eerste deel gaat Vermeersch in op de evolutie van expansiedrang naar milieuproblematiek, met onder meer aandacht voor het westerse vooruitgangsoptimisme, het globaliserend denken en de ecologische benadering. Vervolgens bespreekt de auteur de ecofilosofie en de milieu-ethiek. Als appendix is er een toespraak van Chief Seattle uit 1885. Vermeersch opteerde ervoor om in een voorwoord en naschrift het werk in de huidige context te plaatsen, en te evalueren in hoeverre zijn bevindingen van toen nog steeds gelden. Zijn besluit is dat zijn betoog globaal gezien standhoudt en dat zijn argumenten sindsdien zelfs aan kracht gewonnen hebben. Het productiesysteem van onze welvaart stevent nog steeds af op een langzame m…Read more

About Etienne Vermeersch

CC BY-SA 4.0 - Image by Michiel Hendryckx

Etienne Vermeersch (2 May 1934, Sint-Michiels, Bruges – 18 January 2019, Ghent) was a Belgian moral philosopher, skeptic, opinion maker and debater. He is one of the founding fathers of the abortion and euthanasia law in Belgium. He is also former Vice-Rector of Ghent University.

Vermeersch became an atheist after five years with the Society of Jesus (Jesuits). Later he became a philosophical materialist. In the 1990s there was some commotion in the Belgian media when Vermeersch wrote a rational-scientific article entitled "Why the Christian God cannot exist".

In January 2008, Vermeersch was chosen by hundred prominent Flemings as the most influential intellectual of Flanders.

He died in a hospital in Ghent on 18 January 2019 by euthanasia after a long illness.

Career

Etienne Vermeersch had an MA in classical philology and in philosophy. In 1965 he obtained his PhD on the philosophical implications of information t…Read more on Wikipedia