Book
Dutch

Charles Taylor

Ger Groot (editor), Guido Vanheeswijck (editor)
Inleiding tot het gedachtegoed van de Canadese denker (1931).
Title
Charles Taylor
Editor
Ger Groot Guido Vanheeswijck
Language
Dutch
Publisher
Utrecht: Klement, © 2018
240 p.
ISBN
9789086871988 (paperback, Klement) 9789463102308 (paperback, Polis)

Reviews

De Canadees Charles Taylor (1931) wordt algemeen beschouwd als een van de grootste hedendaagse denkers. Maar Taylor beweegt zich ook tamelijk moeiteloos op allerlei terreinen van de filosofie. In dit boek wordt voor het eerst in het Nederlands een overzicht gegeven van het geheel van Taylors denken. Achtereenvolgens wordt door verschillende filosofen ingegaan op Taylors belangstelling voor Hegel, Taylors eerste cultuurfilosofische hoofdwerk 'Bronnen van het zelf', zijn kijk op Nietzsche, zijn ideeën over secularisatie zoals beschreven in zijn tweede hoofdwerk 'Een seculiere tijd', zijn politieke filosofie van het liberaal communitarisme en tenslotte zijn taaltheorie, epistemologie en ontologie. In het slothoofdstuk gaat zenfilosoof André van der Braak in op het verband tussen Taylors idee van het 'immanente kader' en belangstelling voor oosterse spiritualiteit. Al met al een doorwrocht, niet gemakkelijk boek, maar actueel en rijk van inhoud, dat nieuwsgierig maakt naar Taylors eigen t…Read more

Suggestions