Book
Dutch

Het krediet van het credo : godsdienst, ongeloof, katholicisme

Ger Groot (author)
+1
Het krediet van het credo : godsdienst, ongeloof, katholicisme
×
Het krediet van het credo : godsdienst, ongeloof, katholicisme Het krediet van het credo : godsdienst, ongeloof, katholicisme

Het krediet van het credo : godsdienst, ongeloof, katholicisme

Athei͏̈stisch-filosofische poging tot begrip van de relevantie en continuering van christelijke religiositeit in een moderne en seculiere Europese cultuur.
Title
Het krediet van het credo : godsdienst, ongeloof, katholicisme
Author
Ger Groot
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Sun, © 2006
159 p.
ISBN
90-8506-263-2 (paperback) 9789085062639 (paperback)

Reviews

In Het krediet van het credo vinden we geen hoogdravende theologie, maar een verkenning van het geloof en zijn geschiedenis, die wel eens secularisatie of, dichter bij, moderniteit wordt genoemd. Het boek is een apologie van "het onderschatte sjokken naar de kerk ? of zelfs dat niet: het duurzame maar nauwelijks bewuste besef van de gelovige dat dagelijks de mis wordt opgedragen en dat dat iets met hem van doen heeft ? ook al gaat hij er zelden heen." Was het voor de filosofie al een grote sprong om de secularisatie als wezenlijke kentrek van het christendom zelf te erkennen, dan weigert hier de auteur het dividend ervan: de emancipatie uit de cultuurreligie. De cultuurreligieuze ballast is dus weerbarstiger dan verwacht. God verdwijnt niet, evenmin als het geloof, het katholicisme, en de hele theologie met kleine t, de volkse devotie. Het katholicisme laat toe dat het geloof blijft steken in representaties. Dat is de prijs. Graag betaald, zegt Ger Groot, en vertolkt daarmee een gevoe…Read more
De auteur is productief deelnemer aan het academisch en publiek (dag- en weekbladen) debat rond godsdienst en samenleving. Uit verspreide publicaties (1993-2006) verzamelde hij een bewerkt aantal rond de vraag: waarom verdwijnt de religie eigenlijk niet uit de seculiere samenleving? Via begripsanalytische, cultuurhistorische en narratieve (autobiografisch) beschouwing ontdekt de auteur het geheim van de godsdienst-overleving niet in haar 'waarheid' (concept), maar in haar 'werkelijkheid' (communie). Moderne rationaliteit heeft hiervan doorgaans geen besef; evenmin van de bepaaldheid van de modern-seculiere cultuur door religieuze grondgedachten. In een historische schets toont de auteur typisch (rooms-)katholieke en protestantse invloeden op maatschappij en wetenschap aan. De inhoud van dit boek is opmerkelijk, inzoverre het de aandachtige religie-lezing is van een atheist. De stijl (patent!) is opmerkelijk wegens de mengeling van persoonlijk-'literair' en compact-beschouwend taalgebr…Read more

Suggestions