Book Dutch

Kinderen zijn geen puppy’s : de kracht van zelfsturing in opvoeding

Jürgen Peeters (author)

Kinderen zijn geen puppy’s : de kracht van zelfsturing in opvoeding

Jürgen Peeters (author)
Wat hebben kinderen werkelijk van ons nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in hun ontwikkeling? Hoe kunnen we een richtinggevende autoriteit zijn zonder autoritair te zijn? Wat als we, voorbij de kortetermijngedragscontrole, focussen op de ontwikkeling van onze kinderen op langere termijn, en dit zowel op fysiek, emotioneel
Subject
Opvoeding
Title
Kinderen zijn geen puppy’s : de kracht van zelfsturing in opvoeding
Author
Jürgen Peeters
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Acco, 2019
171 p. : ill.
ISBN
9789463441995 (paperback)

Reviews

In dit boek over opvoeding staan de ouders zelf centraal, want in de opvoeding komt de ouder zichzelf voortdurend tegen. De auteur laat zien hoe eigen kwetsbaarheden, overtuigingen en ingesleten communicatiepatronen de ouder in de weg staan. Zelfsturing in de opvoeding betekent dat we kinderen leren grip te krijgen op hun gedrag en zo op te groeien tot zelfbewuste volwassenen. Dat vraagt van ons een sensitieve leider (Aware Parent) voor ons kind te zijn. De auteur maakt op toegankelijke wijze duidelijk welke stappen we kunnen zetten om onze kinderen (en onszelf) te helpen met zelfsturing. Daarmee is het boek eigenlijk interessant voor iedereen die meer grip wil hebben op zijn gedrag. Geïllustreerd met zwart-wittekeningen met steunkleur; voorzien van een literatuurlijst. De auteur heeft ervaring in het onderwijs en is nu psychotherapeut en bemiddelaar.