Book
Multiple languages

Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600

Martine De Bruin (compiler), Johan Oosterman (compiler), Clara Strijbosch (collaborator)
Dit monumentale boekwerk in twee banden met CD-rom omvat in beginsel een beschrijving van alle Nederlandstalige liederen die bewaard zijn in bronnen tot 1600. Nederlandse en Vlaamse onderzoekers vonden in totaal 7621 verschillende liedteksten en 1158 verschillende melodieën. Het aantal geregistreerde varianten loopt in de tienduizenden. In totaal werden 785 bronnen geïnventariseerd (265 handschrif
Title
Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 / samengest. door Martine de Bruin en Johan Oosterman ; met medew. van Clara Strijbosch ... [et al.]
Other title
Repertory of Dutch songs until 1600
Compiler
Martine De Bruin Johan Oosterman
Collaborator
Clara Strijbosch
Language
Multiple languages, Dutch, English
Publisher
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001
2 dl. (919 p.) + cd-rom
Note
De twee delen in één cassette
ISBN
90-72474-42-2 (hardback)