Book
Dutch

AUB : gedichten

Paul Bogaert (author)
+1
AUB : gedichten
×
AUB : gedichten AUB : gedichten

AUB : gedichten

 

AUB is ook verkrijgbaar als E-book

Ze geeft.
Zo lokt ze mij de iglo uit.
Zo hakt ze ontspannen in ritmische onzin.
Zo pakt wrikt ze aan zo de patstelling los.
Zo geeft ze af op haar doelwit, de vierkleurenfee, de oogstrelende fooien strooiende fee di

Title
AUB : gedichten
Author
Paul Bogaert
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Meulenhoff/Manteau, 2006
40 p.
ISBN
90-8542-051-2

Reviews

Hoe is het eigenlijk gesteld met de Vlaamse poëzie? Blijkbaar vinden organisatoren het leuk om daarvoor stemmen van buitenaf (met name uit Nederland) in te huren. Het beruchtst was allicht de polemicus-dichter Pfeiffer die, en dat nog wel in Brussel, uitvoerig kwam beweren dat de Vlaamse dichters zich misschien wel bezighielden met slechte filosofie, maar geheel niet met alles waar het in authentieke poëzie om draait. Iedereen in het publiek zat erbij en keek ernaar...

De toestand van de poëzie in Vlaanderen is dus verontrustend. En dat is maar goed ook. Poëzie hoort zich immers niet neer te leggen bij de dagelijkse gang der dingen, en al evenmin is ze het meest geschikte medium voor radicale maatschappijkritiek of alternatieve utopieën. Goede poëzie is niet in de eerste plaats pro of anti, maar morrelt aan de taal en aan de grenzen van onze ervaring en onze overtuigingen. 'Verontrusting' is dan ook een bijzonder fraaie omschrijving voor wat poëzie bij de lezer vermag. Tijdens …Read more
Deze bundel bevat negenendertig gedichten, aangevuld met het langere 'Toespraak' dat in 1998 bibliofiel verscheen. Bogaert (1968) is een vorm- en materiaalbewuste dichter. Evenals in 'Circulaire systemen' gebruikt hij geen paginanummers. Hij nummert alleen de gedichten, aan de voet van de pagina. Daarnaast noteert hij het themaveld waarin het gedicht gelezen kan worden. Het zijn er acht: enkele uit de privésfeer, de liefdadigheid, de markt, de politionele orde en de medische wereld. Standaardsituaties en bijbehorend standaardtaalgebruik vormden het uitgangspunt waarop Bogaert zijn bewerkingen uitvoerde. Hij verbreekt verbanden, brengt absurde verbanden aan en trekt woorden van buiten de context in het gedicht. Zo probeert hij buiten 'de dranghekken van de taal' te komen. Het geeft zijn poëzie, hoewel dicht op het normale blijvend, surrealistische trekken. Het op regels voor wetenschappelijke voordracht gebaseerde 'Toespraak' krijgt door zijn sterk parodistische inslag, cabaretteske tr…Read more