Book
Dutch

Het verborgen weefsel : roman

Stefan Hertmans (author)
+1
Het verborgen weefsel : roman
×
Het verborgen weefsel : roman Het verborgen weefsel : roman

Het verborgen weefsel : roman

Genre:
Een 40-jarige vrouw, moeder en schrijfster, raakt in een diepe crisis als het haar niet meer lukt te schrijven.
Title
Het verborgen weefsel : roman
Author
Stefan Hertmans
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2008
155 p.
ISBN
9789023427803 (hardback)

Reviews

Portret van een geluksneurose

Het verborgen weefsel is een roman in scherven. Stefan Hertmans cirkelt rond de frêle, vaak troebele gevoelens van een vrouw die haar eigen hartstocht observeert.

Is er een groter verschil denkbaar dan tussen de nieuwe roman van Stefan Hertmans en een artikel in een glossy vrouwenblad met de titel 'Onze redactrice getuigt: mijn leven als slettenbak'?

Het onderwerp lijkt op het eerste gezicht verwant. Een vrouw stort zich in de passie en in haar ongeluk, en rapporteert daar voortreffelijk en zonder zweem van cynisme over. Alleen is Hertmans' vrouwelijke hoofdpersonage allesbehalve sensationeel, en haar liefdesperikelen zijn dat al evenmin. De veertigjarige Jelina is ook geen journaliste. Ze is het type van de introverte, in gedachten verzonken piekeraarster. Liefdevol legt Hertmans haar in Het verborgen weefsel onder het ontleedmes: de draaikolk van emoties waarin ze belandt, hoe ze hunkert naar het simpelste geluk.

Hertmans' grote inlevingsvermogen kennen we al sinds Naar Merelbeke, waarin hij het genre van de heimatroman een groteske draai gaf. In Als op de eerste dag verschoof het gezichtspunt van kinderen naar pubers en volwas…Read more

Een linkshandige vrouw

Ze wilde niet gelukkig zijn, maar tevreden. Zo schreef Peter Handke over zijn Linkshandige vrouw (1976), Marianne, dertig, die haar man verlaat en met hun zoontje alleen achterblijft - en waarom eigenlijk? Het boek gaf geen antwoord, stelde de vraag zelfs niet, toonde alleen wat het geval was. De nieuwe roman van Stefan Hertmans, Het verborgen weefsel , is hier op de een of andere manier familie van, al is zijn (eveneens linkshandige) hoofdpersonage wél op geluk uit. Dit is het portret-in-scherven (getekend in vignetachtige fragmenten) van een schrijfster, Jelina. Een vrouw van veertig met man en dochtertje, die lijdt aan het leven en zichzelf. Dat vindt ze tegelijk weemakend en welhaast onfatsoenlijk narcistisch, zodat je een zichzelf aanzwengelende spiraal van hyperbewustzijn en zelfverachting krijgt. Maar wat moet een derwijze bedraad mens dan ánders? Je kunt je eigen aard niet wissen, en misschien is er wel iets van authenticiteit (terug) te …Read more

Een vrouw van bijna veertig, schrijfster, gehuwd, moeder en minnares, gaat door een diepe existentiële crisis. Een nieuwe passie en het voorspelbare échec ervan dwingen haar uiteindelijk tot een radicale beslissing: ze verlaat haar gezin en gaat op zoek naar haar zus die zij, omwille van een banale familieruzie, al tien jaar niet meer gezien heeft. De verhaaldraad van Het verborgen weefsel, de nieuwe roman van Stefan Hertmans, is (gewild) dun. Het weefsel waarvan sprake is immers niet geweven uit spectaculaire gebeurtenissen en feiten. Hertmans roman is veeleer een ontrafeling van de weinige feiten in het leven van het hoofdpersonage Jelina. En veel meer nog is het een ontrafeling van het dagelijkse gevecht dat zij levert met zichzelf en met de (on)mogelijkheid van haar bestaan als schrijfster, echtgenote, moeder en minnares. Alles beleeft ze aan de rand van de (zelf)destructie. Iedere kans die haar geboden wordt op geluk of tevredenheid, ontkracht ze. Zonder precies te weten waarom. …Read more
De 40-jarige Jelina, echtgenote, moeder en schrijfster, raakt in een diepe crisis als het haar niet meer lukt te schrijven. Afgesloten voelt zij zich van naasten en omgeving; man noch minnaars kunnen haar verlangen naar permanent geluk vervullen. Met de verdwijning van haar zus uit haar leven torst Jelina een zware last en schuld. De auteur (1951, Gent) heeft inmiddels een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre geschreven, dat bestaat uit romans, novellen, poëzie, essays, kritieken en toneelstukken; zijn werk is in binnen- en buitenland bekroond. Zijn jongste, plotloze roman - verteld vanuit een personale zij-vertelster - is gecentreerd rond een erotomane, postfeministische vrouw, wier ongerijmde stemmingen, gedachten, gevoelens en zintuiglijke inpressies meesterlijk, poëtisch zijn verwoord. In haar lichtzinnigheid en grilligheid enerzijds en diepe melancholie anderzijds openbaart zich de verstrengeling van verlangen en ontgoocheling. Een fonkelende roman vol literaire allusies rond verla…Read more

About Stefan Hertmans

Stefan Hertmans (born 1951 in Ghent, Belgium) is a Flemish Belgian writer. He was head of a study centre at University College Ghent and affiliated researcher of the Ghent University. He won the Ferdinand Bordewijk Prijs in 2002 for the novel Als op de eerste dag.

Work

Hertmans published six novels, two-story collections, six essay books and twelve collections of poetry.

  • Gestolde Wolken (Frozen Clouds, 1986), won Hertmans the Multatuli-prize of the city of Amsterdam.
  • His volume of poems Bezoekingen (Visitations, 1988), won the Arch-prize of the Free Word and the tri-annual Prize of the Flemish Provinces.
  • The title story of De grenzen van woestijnen (Borders of deserts, 1988), was translated into English and published in The Review of contemporary Fiction (Illinois) (summer 1994); British author Rupert Thomson took the…Read more on Wikipedia