Book
Dutch

Oog voor Vlaanderen : Leo Simons 1862-1932 en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd

Oog voor Vlaanderen : Leo Simons 1862-1932 en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd

Title
Oog voor Vlaanderen : Leo Simons 1862-1932 en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd
Author
Willem Van den Steene
Language
Dutch
Publisher
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001
264 p. : ill.
ISBN
90-72474-43-0

Reviews

Deze diepgravende en knap genuanceerde studie van de Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde Gent schetst het leven van de politiek en sociaal bewogen Nederlander -- die meer oog had voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd dan menig Vlaming -- aan de hand van talrijke brieven, documenten, artikels en redevoeringen van hemzelf en zijn tijdgenoten, zo o.a. van zijn vrienden en collega's Emmanuel de Bom, René de Clerck, Leo Meert en Arthur Claus.

De oorsprong van Simons' (1862-1832) Groot-Nederlands bewustzijn lag reeds op het einde van de 19e eeuw ingebed in de sfeer van de Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen, waarmee hij reeds in zijn jeugdjaren, via dr. Jan ten Brink en Max Rooses, in contact was gekomen. Zijn geschriften en redevoeringen getuigen van een gevoel van verbondenheid tussen Nederland en Vlaanderen, en ijveren voor een nieuwe "geestelijke wedereenwording". Tijdens de woelige oorlogsjaren (1914-1918) liet hij zijn voorkeur blijken voor een federalistische…Read more