Geeft de natuur ons een signaal?

Zowel de opwarming van de aarde als de globale pandemie waarmee we nu worden geconfronteerd, vormen als het ware een ‘signaal van de natuur’, aldus sommige commentatoren. Daarmee lijkt bedoeld te worden dat er een zeker evenwicht is verstoord in de omgang van de mensheid met haar natuurlijke omgeving en dat het steeds duidelijker wordt dat de gevolgen daarvan verstrekkend zijn. Critici van dit ...

When
zaterdag 17 april 2021

De verbeurde natuurstaat van Jean-Jacques Rousseau

Anders dan vaak gedacht pleitte Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) nooit voor een retour à la nature. De formule staat nergens in zijn omvangrijke oeuvre, maar werd al vroeg bedacht door zijn eerste bewonderaars, die ze gretig aan de meester toeschreven. Ze symboliseert zo een van de vele misverstanden die rond zijn werk gegroeid zijn. In deze lezing proberen we te begrijpen waarom J.-J. ...

When
zaterdag 17 april 2021

Leven met grof wild: zijn we wel klaar voor wilde natuur?

Keer op keer blijkt onze liefde voor de natuur erg voorwaardelijk. We houden van de natuur zolang die netjes in de pas loopt en aan onze verwachtingen voldoet. Eens ze zelf het initiatief neemt en onze plannen doorkruist, zijn we ze al snel liever kwijt dan rijk. Of zoals de Vlaamse natuurfilosoof Jan Desmet het ooit kernachtig verwoordde: ‘Iedereen houdt van de natuur, maar niemand van haar ...

When
zaterdag 17 april 2021

Van de wereld een thuis maken: Over R. Scrutons Groene Filosofie

Groene filosofie behoort tot een van de belangrijkste boeken van de in 2020 overleden Britse filosoof Roger Scruton. Dat ligt enerzijds aan het hoofdthema van het boek: weinig zaken zijn urgenter dan de vraag hoe we op een duurzamere manier zorg kunnen dragen voor de wereld waarin we leven. Anderzijds ligt dat aan de manier waarop Scruton deze vraag benadert. Scruton verbindt aan de zorg voor ...

When
zaterdag 17 april 2021

Wiens verantwoordelijkheid?

Is de klimaatverandering in de eerste plaats een maatschappelijk probleem dat we enkel kunnen aanpakken als iedereen samenwerkt? Kan een individu zijn steentje bijdragen, of moet de klemtoon van het debat vooral liggen op de rol van overheden en internationale onderhandelingen? Is de verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem een en-en-verhaal ? Met: Lien Vandamme, Wouter Peeters en Saïd ...

When
zondag 18 april 2021

Zingeving en ecologie

Klimaatverandering kwam de voorbije jaren steeds meer op de politieke agenda te staan dankzij de internationale klimaatmarsen, de klimaatzaak en de verschillende klimaatrampen wereldwijd. Hoewel klimaat een veel besproken thema is, wordt het zelden besproken vanuit religieus of zingevingsperspectief.  Vier sprekers bereiden elk aan de hand van een quote die hen inspireert uit hun ...

When
zondag 18 april 2021

Filosofisch-artistieke impulsmomenten voor jongeren

In de maand maart konden jongeren en leerkrachten uit het secundair en hoger onderwijs vrij intekenen op verschillende online impulsmomenten rond de vraag naar het Antropoceen. Kunstenaar Kristof Vrancken presenteerde zijn interdisciplinair project ‘The sustainist gaze’, dichteres Dominique De Groen bracht gedichten uit haar bundel ‘Sticky Drama’ en de Amerikaanse componist Rama Gottfried gaf ...

When
maandag 19 april 2021

De invloed van islamitische filosofie op het westerse denken

Wist je dat het begrip quarantaine, dat ons leven het laatste jaar beheerste, werd uitgevonden door de Perzische filosoof Ibn Sina (Avicenna) voor het bestrijden van pandemieën? En dat de vertalingen en commentaren van Ibn Rushd (Averroes) op het werk van Aristoteles, de weg hebben geplaveid voor de Europese Renaissance en de rationele filosofie? Tijdens een sofagesprek gaan Michiel Leezenberg ...

When
maandag 19 april 2021

Uur van de waarheid - Volzet

Onder de noemer ‘Het uur van de waarheid’ geven we jullie dit jaar opnieuw de kans om in kleine groep met een filosoof in gesprek te gaan. Met onverwachte inzichten en nieuwe denkstof als resultaat. Fons Dewulf, verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent, staat jullie graag te woord. Hij bestudeert hoe maatschappelijke veranderingen een invloed ...

When
dinsdag 20 april 2021

Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt

In Vuurduin gaat Eva Meijer een week naar Vlieland, op zoek naar wat verdwijnt. Het ecosysteem van de Wadden staat onder druk, maar er liggen ook delen van haar eigen geschiedenis op het eiland, stukken tijd die nooit meer terugkomen. Alles verdwijnt: familie, geliefden, huisdieren, gebeurtenissen. En de natuurlijke wereld laat ons zien dat dat erbij hoort – het is de stof waar we uit geweven ...

When
dinsdag 20 april 2021