Livre audio
Néerlandais

Kritisch denken : hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten

Johan Braeckman (auteur)

Kritisch denken : hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten

Genre:
Helder en kritisch denken, is lastiger dan het lijkt. Mensen zijn geneigd om onterechte verbanden te leggen, patronen te herkennen die niet bestaan en toevallige gebeurtenissen als betekenisvol te zien. We hebben moeite om rationeel over waarschijnlijkheid na te denken en vertrouwen meer op anekdotische verhalen dan op wetenschappelijk onderzoek. Johan Braeckman gaat in op de psychologische factor
Sujet
Denken
Titre
Kritisch denken : hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten
Auteur
Johan Braeckman
Langue
Néerlandais
Éditeur
Sans lieu de publication: NRC Handelsblad Academie, 2011
6 cd's + tekstboekje
Durée
ca. 7 uur
ISBN
9789085300731

Commentaires

Helder en kritisch denken is erg belangrijk in de zoektocht naar waarheid en zingeving. Nochtans hebben veel mensen het er moeilijk mee omdat ze zich laten leiden door allerlei irrationele patronen en anekdotische verhalen die hun onmiddellijke waarneming lijken te ondersteunen. Johan Braeckman, hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent, brengt in dit hoorcollege (zes lestijden van één uur) een heldere analyse van wat kritisch denken is en wat de valkuilen zijn waarmee het voortdurend wordt geconfronteerd. Hij gaat uit van wat hij de ondraaglijke lichtgelovigheid van de mens noemt. Het gaat hierbij niet alleen over het naïeve geloof in de paasklokken en racistische opvattingen bij de doorsneemens. Verstandige en hoog opgeleide mensen zijn volgens Braeckman zelfs extra kwetsbaar omdat ze beter zijn in de verdediging van onwaarschijnlijke opvattingen. Denk hierbij aan de jonge-aardecreationisten en voorstanders van diverse samenzwerings- of complottheorieën.
Het menselijk brein…Lire la suite
Hoorcollege op zes cd's gegeven door Johan Braeckman, docent wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. In een tijd waarin emoties en vooringenomenheid steeds vaker de plaats innemen van feiten en argumenten is het een verademing om weer even bepaald te worden bij de vraag of een bepaalde gedachtegang wel deugt. In achttien hoofdstukken van ongeveer twintig minuten stelt hij verschillende aspecten van deze vraag aan de orde, van drogredenen en selectieve waarneming tot groepsdenken en autoriteitsgeloof. Hij doet dat buitengewoon helder, boeiend en instructief, met een prettig (Vlaams) stemgeluid. Dit hoorcollege zou verplichte stof moeten zijn op de middelbare school, met daarna een al even verplichte herhaling om de vijf jaar. Het bijbehorende tekstboekje geeft een samenvatting van het hoorcollege en een opsomming van aanbevolen literatuur. Een heldere uiteenzetting over de valkuilen van het menselijk denken. Voor een breed publiek.