Livre
Néerlandais

God houdt niet van vrijzinnigheid : verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004

Paul Cliteur (auteur)

God houdt niet van vrijzinnigheid : verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004

Is religie noodzakelijk als grondslag voor de moraal? Is een relativistische levenshouding bevorderlijk voor een tolerante samenleving? Is het christendom of epicurisme dat onze cultuur bijeenhoudt? Hebben dieren rechten? Kunnen ambtenaren aanspraak maken op vrijheid van meningsuiting? Vormt het Openbaar Ministerie een gevaar voor onze democratie? Deze en vele andere vragen worden behandeld in d
Titre
God houdt niet van vrijzinnigheid : verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004
Auteur
Paul Cliteur
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Bakker, 2004
364 p.
ISBN
90-351-2629-7

Commentaires

Dit boek bevat een bundeling van columns en krantenartikels van de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur uit de periode 1993-2004. Een bonte mengeling uit verschillende dagbladen zoals 'Trouw', 'NRC Handelsblad', 'Algemeen Dagblad', 'Het Parool' en de 'Volkskrant', maar ook uit de tijdschriften 'Liberaal Reveil', 'Christen-Democratische Verkenningen' en 'Humanist'. Bovendien opent het boek met de teksten van de gesproken colums uit het tv-programma 'Buitenhof'.
De thema's van deze colums zijn zeer verscheiden, maar geven tegelijk een goed overzicht van de politiek-maatschappelijke vragen en gebeurtenissen uit de besproken periode. Ze bestrijken talrijke domeinen, zoals cultuur, politiek, filosofie, recht, religie en ook specifiek het dierenwelzijn. Ze weerspiegelen uiteraard sterk Cliteurs denke, dat een rechts-conservatief stempel draagt. Zo kiest hij o.m. voor een goed geordende opvoeding, een voorkeur voor een sterke nationale identiteit, een inpassingsbeleid voor vreemdelinge…Lire la suite
De auteur, hoogleraar rechten te Leiden, is bekend door zijn scherpzinnige analyses in de vorm van columns, in kranten, tijdschriften en op tv. Zijn analyses berusten op een grote kennis van filosofie, uiteraard rechten, maar ook beschavingsgeschiedenis en gewoon common-sense. Ze zijn in hoge mate kritisch en stellen bijna bij alles vraagtekens, en gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit boek bevat zijn gebundelde columns uit 'de belangrijkste dagbladen' en het televisieprogramma Buitenhof. Ze zijn gegroepeerd om de onderwerpen Buitenhof, cultuur, politiek, filosofie, recht, religie en dierenwelzijn, maar staan onderling weinig met elkaar in verband, ofschoon er wel een lijn in het denken zit. Het gemis aan verband wordt niet teniet gedaan door de thematische inhoudsopgave. Jammer. Een uitgebalanceerde, samenhangende maatschappijvisie van een origineel en onafhankelijk denker als Cliteur zou echt in een behoefte voorzien. Verhelderend, duidelijk taalgebruik zonder jargon.