Livre
Néerlandais

Moderne Papoea's : dilemma's van een multiculturele samenleving

Paul Cliteur (auteur)

Moderne Papoea's : dilemma's van een multiculturele samenleving

Bijdrage tot het debat over de multiculturele samenleving.
Titre
Moderne Papoea's : dilemma's van een multiculturele samenleving
Auteur
Paul Cliteur
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002
223 p.
ISBN
90-295-0971-6

Commentaires

Paul Cliteur is filosoof en rechtsgeleerde. Hij is ook ex-voorzitter van het Humanistisch Verbond Nederland, het liberale geweten van de VVD en islamofoob. Al deze items komen samen in zijn boek Moderne Papoea's. Ondanks de ondertitel moet Cliteur helemaal niets weten van het multiculturalisme van een Charles Taylor. Cliteur vindt al het gepraat over het 'verschil', positieve discriminatie en groepsrechten voor minderheden tijdverlies. Hij verdedigt een klassiek liberale maatschappijvisie: een 'monocultuur' van 'klassieke' grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, die een pluriformiteit aan uitingsvormen mogelijk maakt. Die klassieke grondrechten zijn 'universeel' en 'fundamenteel voor de menselijke natuur'. Daarom is het ook mogelijk om te stellen dat niet alle culturen gelijkwaardig zijn. Culturen die onze grondrechten niet kennen, zijn inferieur. Cliteur flirt hier met de uitspraak van Berlusconi ("Die arme Berlusconi is ernstig miskend") dat het Westen superieur is…Lire la suite
Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussie over de multiculturele samenleving. Zijn culturen gelijkwaardig? Bestaan er universele waarden? Welke rol speelt godsdienst? Hoe ver moet tolerantie gaan? Moeten immigranten zich aanpassen? De auteur, jurist en hoogleraar filosofie aan de TU Delft, besteedt veel aandacht aan een goede omschrijving van de in het debat gebruikte termen en begrippen. Hij bestrijdt het cultuurrelativisme, dat zegt dat alle culturen gelijkwaardig zijn. Juist omdat mensen volgens hem gelijkwaardig zijn, zijn culturen dat niet. Hoe zouden we nog voor universele mensenrechten kunnen opkomen? De auteur pleit echter ook niet zonder meer voor het monoculturalisme - pogingen om de eigen cultuur geheel van vreemde invloeden te vrijwaren. Dat is onhaalbaar en onwenselijk. In dialoog met andere culturen kan men zijn eigen identiteit ontwikkelen, als men maar erkent dat er universele grondwaarden zijn, waaraan niet getornd kan worden. Een boek dat de gedachtevorming …Lire la suite