Livre
Néerlandais

Moreel Esperanto : naar een autonome ethiek

Paul Cliteur (auteur)

Moreel Esperanto : naar een autonome ethiek

Filosofisch pleidooi voor een autonome, van de religie onafhankelijke moraal.
Titre
Moreel Esperanto : naar een autonome ethiek
Auteur
Paul Cliteur
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2007
428 p.
Note
Met index
ISBN
9789029563215

Commentaires

Een radicaal autonome ethiek
In onze globaliserende samenleving is dringend nood aan een nieuw moreel zelfverstaan, waarin mensen op basis van redelijkheid met elkaar leren omgaan. Dat is in grote mate de boodschap van Moreel Esperanto, het nieuwe boek van de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur. Volgens hem leven wij in verwarrende tijden. Wellicht meer dan ooit botsen religieus gefundeerde morele oordelen erg hard met niet-religieus gefundeerde oordelen. Dat leidt niet alleen tot spanningen, maar ook tot allerlei vormen van (religieus) geweld. Bovendien weet men niet goed hoe men daarmee moet omgaan. Hoever mag of moet men gaan in vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, het verbod op het gebruik van geweld bij meningsverschillen? Zijn deze elementaire waarden absoluut of eerder relatief? Kunnen mensen die diep geloven in hun religie vreedzaam samenleven met mensen die een andere religie aanhangen of zelfs helemaal geen? Pluriformiteit is vandaag haast onbegrensd,…Lire la suite
Een boeiend en meeslepend betoog over de oorzaken van de spanning tussen religieuze en niet-religieuze groepen in de westerse multiculturele samenleving. De auteur verdedigt de stelling dat morele waarden voor zover ze zijn gebaseerd op religieuze aannames verhinderen dat we elkaar begrijpen. Met alle gevolgen van dien. Remedie is een moraal ontwikkelen die geen band meer heeft met de religie, een autonome ethiek. In het eerste deel wordt de bevelstheorie van moraal geanalyseerd en verworpen, in het tweede deel wordt uitgewerkt wat een autonome ethiek is en het derde deel geeft aan wat een religieus neutrale staat is. De schrijver benadrukt dat zijn standpunt geen uiting is van een nieuw soort fundamentalisme, maar is ingegeven door de pragmatische overweging dat we nu eenmaal met elkaar moeten samenleven. De kritiek op multiculturalisme is verfrissend. Het betoog is goed gestructureerd en verheldert menig eigentijds maatschappelijk debat. Een actueel en interessant, goed geschreven b…Lire la suite