Livre
Néerlandais

Tegen de decadentie : de democratische rechtstaat in verval

Paul Cliteur (auteur)

Tegen de decadentie : de democratische rechtstaat in verval

Kritische essays over actuele ontwikkelingen in de Nederlandse democratische rechtsstaat.
Titre
Tegen de decadentie : de democratische rechtstaat in verval
Auteur
Paul Cliteur
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2004
223 p.
ISBN
90-295-0978-3

Commentaires

De huidige interculturele samenleving stelt nieuwe vragen aan de democratische rechtsstaat. Sommigen beweren zelfs dat de democratische rechtstaat de nieuwe uitdagingen van onze tijd niet aankan. Paul Cliteur, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Leiden, is een van hen. Volgens hem dreigt de moderne democratie decadent te worden. Hij gaat uit van de stellingen van de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama, voor wie de liberale democratie de meest verkieslijke vorm van maatschappelijke organisatie is. De democratische rechtsstaat heeft op enkele randgevallen na alle andere vormen van regering verdrongen. Cliteur ondersteunt deze stelling, maar stelt vast dat de huidige democratische rechtstaat met verval bedreigd is. Sinds de jaren '60 is er in onze maatschappij te veel laksheid en dialoogcultuur gegroeid, die een goede beheersing van de samenleving onmogelijk maken. Door het einde van alle grote verhalen aan te kondigen heeft het postmodernisme volgens Cliteur een nefaste invloed geh…Lire la suite
Is de Nederlandse rechtsstaat in verval? De schrijver* van deze essaybundel, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden, die al jarenlang tijdens publieke debatten opmerkelijke uitspraken doet, is deze mening toegedaan. In acht essays tracht hij aan te tonen dat de grondslagen van onze rechtsstaat van binnenuit aangetast worden. Zo keurt hij religie als instrument voor integratie van allochtonen af en wijst hij op het gevaar van relativering. Daarnaast geeft hij een beschouwing over de grondslagen van onze grondwet, de verhouding ambtenaren en politiek, en het creëren van steeds maar nieuwe rechten. De auteur veroordeelt het post-modernisme en de non-conformistische dialectiek uit de jaren zestig. Hij bepleit daarentegen een heroriëntatie op het Grieks-Romeinse gedachtegoed als fundament van ons waardensysteem. Deze bundel met de kritische visie van Cliteur op de ontwikkelingen in de Nederlandse rechtsstaat is, gezien het tamelijk abstracte karakter…Lire la suite