Livre
Néerlandais

Voor vrijheid dus tegen islamisering

Sam Van Rooy (auteur), Paul Cliteur (auteur de l'introduction), Wim Van Rooy (postface)
Kritische analyse van de maatschappelijke problemen in de westerse wereld waar de islam bij betrokken, zo niet de oorzaak van is.
Titre
Voor vrijheid dus tegen islamisering
Auteur
Sam Van Rooy
Auteur de l'introduction
Paul Cliteur
Postface
Wim Van Rooy
Langue
Néerlandais
Éditeur
[Hofstade]: Doorbraak Boeken, 2018
271 p.
ISBN
9789492639110 (paperback)

Commentaires

De Vlaamse auteur benoemt een aantal maatschappelijke problemen waar de islam aan gekoppeld is, dan wel soms zelf de oorzaak van is. Hij richt zich dan met name op de situaties in Nederland en België. Zo besteedt hij aandacht van de positie van de vrouw in de islam met al haar uitwassen en het gevaar van de niet altijd tastbare en zichtbare islamisering via demografische, juridische, economische en politieke weg. Hij beschouwt de islam als een ongewenst totalitair systeem en vindt dat de democratische samenleving minder compromisbereid zou moeten zijn. De weerbaarheid tegen de islamisering zou in West-Europa ontbreken. Dit is niet de zoveelste islamkritiek, maar één die de voorbeelden en stellingen onderbouwt en tot nadenken zet over een thema dat actueel is. De auteur noemt zijn boek zelf een wanhoopskreet en klaagzang, maar behandelt voor zowel tegen- als voorstanders een aantal zaken dat niet te ontkennen is. Met talrijke bronverwijzingen in eindnoten. De schrijver is ingenieur bou…Lire la suite

Suggestions