De gevangenisbib

Een volwaardige bibliotheek voor de gedetineerden.

In de Gentse gevangenis kunnen gedetineerden sinds 2010 de bibliotheek gebruiken, incl. opvragingen uit de collectie van Bibliotheek De Krook.

Gevangenisbibliotheek Gent

Een bibliotheek in de gevangenis

De gedetineerden mogen wekelijks 1x naar de bibliotheek voor een 30-tal minuten, onder begeleiding van een bewakingsbeambte. Daar kunnen ze

  • kranten, strips, tijdschriften lezen
  • hun keuze maken uit de collectie om te lenen
  • wat niet aanwezig is aanvragen uit Bibliotheek De Krook.
  • ...
Gevangenisbibliotheek Gent

Een bijzonder 'filiaal' van Bibliotheek De Krook

Bibmedewerker Lies coördineert de werking van de gevangenisbibliotheek, in het kader van de 'Hulp- en dienstverlening':

  • de gedetineerde medewerkers coachen
  • de catalogus beheren
  • de opvragingen verzorgen
  • ...

Het wettelijk kader voorziet sinds 2009 gevangenisbibliotheken in het netwerk van de openbare bibliotheek van de gemeente waar de gevangenis gevestigd is. Zo startte in de Gevangenis Gent aan de Nieuwe Wandeling een nieuw soort 'filiaal' van de Bibliotheek Gent met een halftijdse medewerker gefinancierd uit middelen van de Vlaamse overheid.
Meer info op de website Vlaanderen.