Human Rights

Lees- en kijklijsten bij de debattenreeks Human Rights @ De Krook

Onderzoekers van het Human Rights Centre van de UGent gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,… en met de bezoekers van de bibliotheek. Een gelegenheid om samen na te denken over de betekenis van mensenrechten in onze huidige samenleving.

Diversiteit en het recht op onderwijs

Toegang tot onderwijs en onderwijssucces zijn ongelijk verdeeld. Hoewel Vlaanderen leerplicht kent, is leerwinst niet voor iedereen gegarandeerd. Zowel bij kinderen als volwassenen zijn de implicaties op lange termijn niet te onderschatten. We bekijken oorzaken en gevolgen van deze ongelijkheden samen met een panel van mensen die ervaring hebben in onderwijs, onderzoek, beleid en mensenrechten.

Op 24 november 2022 in Bibliotheek De Krook. Meer informatie op Avansa.

Klimaatverandering en mensenrechten

Is ons bestaand maatschappelijk model wel in staat is om de veranderingen door te voeren richting een klimaatneutrale toekomst. Hoe kunnen we de nood aan transformatieve veranderingen verzoenen met onze juridische waarborgen en procedures? Kunnen mensenrechten een rol spelen in de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn? In dit debat gaan we met enkele experts na hoe we de nood aan een systeemverandering kunnen verzoenen met het bestaande maatschappelijk bestel.

Op 8 december 2022 in Bibliotheek De Krook. Meer informatie op Avansa.

Deze lezingen stonden eerder op het programma:

Mensenrechten van gedetineerden

Wanneer iemand strafbare feiten pleegt, kan de rechter beslissen dat een vrijheidsberoving voor die persoon een gepaste en proportionele straf is. We weten echter dat in detentie vaak (mensen)rechten - onterecht - niet de nodige aandacht krijgen. In deze debatavond gaan we dieper in op het versterken (of empoweren) van gedetineerde personen zodat zij zelf hun (mensen)rechten kunnen claimen.

Op 13 oktober 2022 in Bibliotheek De Krook.

Literatuur en mensenrechten

Een aantal UGent-onderzoekers selecteerde belangwekkende literaire werken waarin mensenrechtenthema’s een prominente rol spelen, en stelde voor elk van die werken een leesgroepdossier samen dat achtergrond biedt bij de auteur, het mensenrechtenthema in kwestie en de literaire verwerking ervan. Op die manier willen de onderzoekers leesgroepbegeleiders helpen om met deze werken en thema’s aan de slag te gaan.

Op 5 mei 2022 werd dit project gelanceerd in Bibliotheek De Krook, met een eerste reeks van zes leesgroepdossiers.

Leesgroepdossiers van UGent Human Rights Research Network

Ontdek de leesgroepdossiers

Ontdek de leesgroepdossiers

Israël-Palestina: Apartheid als gamechanger?

Palestijnen spreken al jaren over apartheid in Israël en bezet Palestijns gebied. Is Israël werkelijk een apartheidsregime? Welke impact heeft dit op de zoektocht naar een rechtvaardige oplossing? Hierover gaan Piet De Bruyn, Vlaams parlementslid voor N-VA; Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen en Katelijne Suetens, beleidsmedewerker Israël en Palestina bij Broederlijk Delen in gesprek. Moderatie door Brigitte Herremans, onderzoeker aan het Mensenrechtencentrum UGent.

Op 24 maart 2022 in Bibliotheek De Krook. Klik hier voor meer informatie