Lenen

Lenen is gratis.

De leentermijn bedraagt 4 weken (sprinters één week).

Met je lidkaart kan je maximum deze aantallen lenen (samen):

  • 10 boeken, 10 strips, 10 tijdschriften, 10 bladmuziek, 10 cd’s
  • 4 dvd’s, 4 taalcursussen, 4 games, 4 'sprinters'

Je kan tegelijk lenen in onze verschillende bibliotheken.
Als volwassene kan je tegelijk lenen in de volwassenen- en de kinderbibliotheek.
Kinderen kunnen ook muziekcd's en bladmuziek lenen uit de collectie voor volwassen.

Herinneringen via e-mail

Je kan een herinneringsmail krijgen drie dagen vóór de leentermijn verstrijkt.
Bezorg ons je mailadres  via bibliotheek@stad.gent of via een medewerker in de bibliotheek.
Opgelet: Het niet ontvangen van een herinneringsmail is geen reden tot kwijtschelding van telaatgeld.

Verlengen

Je kan de leentermijn één keer verlengen.
De nieuwe leenperiode van 4 weken start op de datum van verlenging.

Opgelet: Sprinters, dvd’s, games en gereserveerde titels kan je niet verlengen.

Hoe?
  • In de bibliotheek aan een uitleenpunt of bij een medewerker
  • Online via Mijn Bibliotheek 
  • Telefonisch: bel Gentinfo op 09 210 10 10 (maandag tot zaterdag van 8 tot 19u). Hou je lidkaart bij de hand.

Voor scholen, verenigingen, organisaties, minder mobiele leners, ... zijn er aangepaste leenvoorwaarden (zie retributiereglement). 
Vraag meer informatie bij een medewerker in de bibliotheek, via mail bibliotheek@stad.gent of telefonisch op 09 323 68 00 (maandag tot vrijdag van 9 tot 16u).