Taalpraktijk voor anderstaligen

Wekelijks op maandag (18-20u): Nederlands oefenen op hoger niveau.

Taalpraktijk - Nederlands oefenen - InGent

Heb je NL-niveau B1 behaald? Kom dan naar Taalpraktijk en oefen Nederlands op hoger niveau, in kleine groepjes met begeleiding (start op 3 oktober).

Concrete activiteiten:

  • Artikels en actuele thema's bespreken
  • Literaire of filosofische teksten lezen
  • Elkaar verhalen vertellen
  • Boeiende debatten houden
  • Soms stilstaan bij taalproblemen

Gratis! Schrijf je in via vrijetijd@in-gent.be

Meer info op de website van In-Gent of op de website Nederlands oefenen.be