Reserveren/Opvragen

Je kan

- uitgeleende werken (behalve sprinters) reserveren.
- vrijstaande exemplaren gratis opvragen vanuit een wijkbibliotheek.
- werken uit magazijn ter plaatse of online gratis opvragen.
- werken opvragen uit een bibliotheek buiten Gent: 'Interbibliothecair leenverkeer' (IBL).

Reserveren

vogels

Wat kan je reserveren?
Hoe plaats je een reservering?
Je reservering afhalen.

Opvragen (wijk)bibliotheken

vogels

Een bibliotheekwerk opvragen in een wijkbibliotheek vanuit een andere (wijk)bibliotheek

Opvragen magazijnwerk

bibliothecaris

Je kan een aanwezig magazijnwerk ter plaatse in de bibliotheek of online opvragen.

Opvragen uit andere bibliotheek (IBL)

zwaan op water

Titels die niet tot de collectie van bibliotheek De Krook behoren kan je opvragen via interbibliothecair leenverkeer (IBL).